Utbildningsprogram

Vill du arbeta med din klass på egen hand kring ämnet Titanic eller har du elever som vill fördjupa sig mer. Här finns förslag på hur du kan arbeta i klassrummet.

Yn0j4sudrlqwihei27nk

Med hjälp av reseberättelser från några av de människor som var ombord på Titanic ges eleverna möjligheten att få en inblick i dåtidens samhälle där även resenärens räddning styrdes av samhällstillhörighet.

Över 1,5 miljoner svenskar utvandrade från Sverige mellan åren 1850 – 1930. Flertalet av dem reste med fartyg över till Nordamerika där de hoppades på att få ett bättre liv.

Nedan finns material som du kan ladda ner och använda i skolan. Materialet är utformat för Åk.  7 och uppåt med kan användas för yngre årskurser med lite stöd. Materialet är framtaget av Sjöhistoriska Museet tillsammans med Titanichistorikern Claes-Göran Wetterholm.

Dexcex47ore764r47via

Grupparbete: Emigranttrafiken & Titanic

8 grupparbeten samlade om personer som reste med Titanic samt om emigranttrafiken från Sverige till USA.

Download

Y34cakilbc4l5mfyt790

Faktatext: Emigranttrafiken & Titanic

En kort faktatext för dig som vill arbeta vidare med Titanic och olyckan i din klass eller har elever som vill fördjupa sig i ämnet.

Download

Bo4wmhbjdtnjrzwoncl2

Lärarhandledning: Emigranttrafiken & Titanic

Över 1,5 miljoner svenskar utvandrade från Sverige mellan åren 1850-1930. Många av dem utvandrade till Nordamerika i hopp om att få ett bättre liv där. Handledningen ger förslag på hur du kan arbeta med din klass kring migration och samhällsstrukturer vid 1900-talets början. Från Åk 7 och uppåt.

Download